Starostlivosť o difúzery

 1. Uvoľnite a odstráňte strieborný vrchnáčik
 2. Použite ochranné rukavice a opatrne vytiahnite plastovú zátku
  (majte na pamäti: aj keď difuzér obsahuje prírodný základ a vonný olej s obsahom esenciálnych výťažkov, vo vysokej
  koncentrácii može u niektorých ľudí pri styku s pokožkou vyvolať alergickú kožnú reakciu )
 3. Vrchnáčik znova priložte a zatiahnite
 4. Vložte tyčinky:
  Malý priestor (wc, kúpelňa) – 5ks
  Stredne veľký priestor ( spálňa ) – 6-7ks
  Veľké priestory ( vstupné chodby, obývačka ) – 8ks
 5. Difuzér umiestnite na stabilné miesto, kde nebude hroziť jeho prevrhnutie alebo vyliatie a kde bude mimo dosahu detí!